Blog Page

Erotyczna rozmowa

„Przepraszam panią — odzywam się potem rzeczowo — czy mogę zadać pani parę pytań?” „Naturalnie, masterze, pan przecież jest lekarzem” — odpowiada już znowu obrócona plecami i bawi się książką. […]

Zabawa w dominację

Mówiłem więc, iż tego rodzaju stan niczym nie grozi, omdlenia należą do regularnego przebiegu, przeciwnie, zapewniają prawie zawsze pomyślny wynik. Przytaczałem przykłady z klinicznych czasopism… mówiłem, mówiłem, lekko, niedbale, traktując […]